Uzm. Dr. Zehra BABADAĞI

ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyad: Zehra BABADAĞI

Doğum Tarihi/Yeri: Eylül 1985/ Kayseri

Yabancı Diller: İngilizce

Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Tıp Doktoru/ Tıp Fakültesi / Erciyes Üniversitesi: 2004

Tıpta Uzmanlık/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Ondokuz Mayıs Ün. Tıp Fak.: 2010

Tıpta Uzmanlık Tezi: 3-6 yaş Çocuklarda Baba Mizacı, Tutumu ve Ruh Sağlığının  Çocuk Mizacı ve Ruh Sağlığı ile İlişkisi (Samsun, 2015) [Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu]

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

2. Türkiye Psikiyatri Derneği

3. Türk Tabipleri Birliği

Meslek içi eğitim alma:

 1. “ Bilişsel ve Davranışcı Terapi Eğitimi” Teorik ve Supervizyon Kayseri 2017-07-07
 2. “ Aile Hekimleri için Otizm Farkındalık Eğitici Eğitimi” Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 05.05.2017 Ankara
 3. “ Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi” Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 06-08.03.2017 Antalya
 4. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından düzenlenen Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”  4 Mayıs 2014, Samsun.
 5. “Makale Yazım Kuralları” (Springer Kurumu tarafından) 30 Mayıs 2014 Ankara
 6. “Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu” 1 Mart 2014 Samsun
 7. “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” (Çankaya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından), 01-31.12.2014, Samsun
 8. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun Tabip Odası tarafından düzenlenen Akademik Gelişim Kursu Katılım Sertifikası  ” 16 Mart 2013 Samsun
 9. “ Bilişsel ve Davranışcı Terapi Eğitimi Teorik Kursu” 72 saat Mart 2013 Ankara
 10. “Şema Terapi Kursu” 3 Kasım 2013 Antalya
 11. “Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakolojide Gereklilikler 1/2 Kursu” 1 Mart 2013 Antalya
 12. “Akademik Gelişim Kursu- Bilimsel Çalışma, Makale Yazımı ve Sunum Teknikleri”. 24- 16.03.2013, Samsun
 13. “Fundamentals of Child and Adolescent Psychopharmacology I-II” 5. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi ve Uluslarası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 1.11.2013 Antalya
 14. “Voluntary and Involuntary Admissions in Substance Use Disorder: What would you do?” 5. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi ve Uluslarası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 1.11.2013 Antalya
 15. “Bipolar Disorders in Child and Adolescent and Management of their Comorbidities” 5. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi ve Uluslarası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 31.10.2013 Antalya
 16. “From Childhood to Adulthood Management of Treatment-Rezistan ADHD” 5. International Congress on Psychopharmacology 2.11.2013 Antalya
 17. “ New Forest Education Program”2nd International Congress of ADHD 28.02-03.03.2013
 18. “Otizm Nörogelişimsel Bozukluklarda Yeni Ufuklar” 10 Mart 2012 Konya

Desteklenen Projelerde Yaptığı Görevler:

17. Ergen günleri. Düzenleme Kurulu, 6-8 Aralık 2012, Samsun (ulusal kongre) (Bu kongre TUBITAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, bu kongre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1923) BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı tarafından da desteklenmiştir

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI/SSCI/SCI-E) yayımlanan makaleler :

A1. Zehra Babadagi, Koray M. Z. Karabekiroglu, Filiz Ucar, Gokce Nur Say, Murat Yuce and Zeynep Gulcin Yildirim, Associations Between Father Temperament, Character, Rearing, Psychopathology and Child Temperament in Children Aged 3–6 Years, Psychiatric Quarterly, 19 January 2018 p 1-16

Gul Karacetina Ayse, Rodopman Arman, Nese Perdahli Fis, Esra Demirci, Sevgi Ozmen, Selma      

TuralHesapcioglu Zehra Babadagi. Prevalance of Childhood affective Disorders in  turkey: an epidemiological study .Journal of afffective disorders Volume 238, 1October 2018, Pages 513-521

A2. Babadagi, Z., Karabekiroglu, K., Ucar, F., Say, G. N., Yuce, M., & Yildirim, Z. G. (2017). Influences of Fathers’ Temperament, Character, Rearing Practices and Psychopathology on Child Psychopathology, Mental Health in Family Medicine (2017) 13: 588-599

A3. Yüce, M., K. Karabekiroğlu, Z. Yıldırım, S. Şahin, D. Sapmaz, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın, “The Psychiatric Consequences of Child and Adolescent Sexual Abuse: A Report of 590 Cases in Turkey” Archives of Neuropsychiatry (baskıda) DOİ: 10.5152/npa.2015.7472

 A4. G.N. Say, Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, “Breastfeeding History in Children with Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder” Breastfeeding Medicine 10:283-284 (2015) (Letter to the editor) DOI: 10.1089/bfm.2015.0033

A5. G.N. Say, Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, M. Yüce, S. Akbaş “Abuse Characteristics and Psychiatric Consequences Associated with Digital Form of Sexual Abuse” Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18(6): 333-336 (2015)

A6. G.N. Say, , K. Karabekiroğlu, Z. Babadağı , M. Yüce” Maternal stress and perinatal features in autism & attention deficit/ hyperactivity disorder” Pediatrics International DOI: 10.1111/ped.12822 (2015)

A7. Ilkaya F, Yüce M, Ağrı A, Güzel H, Balcı H, Uçar F, Babadağı Z, Müjdeci M, Mutlu E. The combination of agomelatine and ritanserin exerts a synergistic interaction in passive avoidance task., Hum Exp Toxicol., 11 / 2014

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Sevgin İBİŞ, Mustafa Erhan SARI, Zehra BABADAĞI , Leman TOMAK, Koray KARABEKİROĞLU “The Effects of mother personality on dental anxiety of 3-6 Years of children” 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistr, Belgrad 2016

B2. Gokce N. Say, Koray Karabekiroglu,Zehra Babadagi,Murat Yuce “Abuse Characteristics and Psychiatric Consequences Associated With Online Sexual Abuse of Youth” AACAP's 62nd Annual Meeting San Antonio, 2015

B3. Çakır, M., T. Çokyaman, Z. Babadağı, M. Müjdeci, A. Aral, K. Karabekiroğlu,“Association between breath holding spells and insecure attachment pattern in young children: Four case reports” 6th International Congress on Psychopharmacology, Antalya, (poster sunumu) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl.1):S263

B4. Babadağı, Z., K. Karabekiroğlu, “Factors that influence approval to psychiatry clinics in early childhood: 669 cases in a community and clinical sample” 5th International Congress on Psychopharmacology, Antalya, (poster sunumu) Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl. 1):S177

B5.Yıldırım, Z., S. Şahin, K. Karabekiroğlu, M.N. Karakurt, A. Şenses, S. Baykal, D. Sapmaz, M. Yüce, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın “The Psychiatric Consequences of Child and Adolescent Sexual Abuse: The Results of 590 Cases” 20th Congress of International Association of Child and Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de l’enfance et de l’adolescence, S252, Paris, 2012. (poster sunumu)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. ANNE-BEBEK ETKİLEŞİMİ ÇOK EKSENLİ DEĞERLENDİRME (ABEÇED): GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ Koray KARABEKİROĞLU*, Şebnem KUŞÇU-ORHAN** Zehra BABADAĞI***, Zeynep YILDIRIM****, Kemal KUŞÇU***** Emel ALTUNCU******, İpek AKMAN******* Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 24 (1) 2017

Zehra Babadağı , Miraç Barış Usta , Koray Karabekiroğlu “School Refusal in Asperger Disorder: Case Series and Literature Overview” Journal of Anatolian Medical Research 2017; 2(1): 9-21

C2. Say, G.N., K. Karabekiroglu, Z. Babadağı, M. Yuce, “Factors related to methylphenidate response in children with attention deficit/ hyperactivity disorder: a retrospective study” The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 28:319-327 (2015) DOI: 10.5350/DAJPN2015280403

C3. Karabekiroğlu, K., Z. Babadağı, M. Yüce, G.N. Say, A. Karabekiroğlu, “Erken Çocukluk Döneminde Psikiyatri Kliniğine Getiren Etmenler: Klinik ve Toplum Örnekleminde 669 Kişilik Çalışma” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23 (1), 5-16

C4. Böke Ö, Pazvantoğlu O, Babadağı Z, Ünverdi E, Ay R, Çetin E, Şahin AR. “Metacognitions in panic disorder” Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 1-6. Turkish. doi:10.5455/apd.155782

C5. Filiz UÇAR, Serkan ŞAHİN, Zehra BABADAĞI, Murat YÜCE Metilfenidat Tedavisine Bağlı Gelişen Somatik ve Görsel Halüsinasyonlar: Olgu Sunumu Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt 16, Sayı 1

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1. Babadağı Z,  Uçar F., Yüce M., Tekin E., “ Epilepsi Hastalarında Psikiyatrik Semptom Öngörücüleri” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 47, İstanbul, 2015. (sözel bildiri)

D2. Bozkurt A., Babadağı Z., Yüce M., “Anne aynı babaları farklı olan iki otizmli kardeş” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 184, İstanbul, 2015. (poster sunumu)

D3. Uçar F., Yüce M., Böke Ö., Babadağı Z., “Otistik Bozukluğu Olan bir Olguda Agresyon Tedavisinde Klozapin Kullanımı” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 162, İstanbul, 2015. (poster sunumu)

D4. Şahin B., Yüce M., Babadağı Z., “ Çocuk ve Ergen Bipolar Affektif Bozukluk Tanılı Hastaların Tam/Kısmi Remisyon Dönemi Medikasyon Profilleri” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 61, İstanbul, 2015. (sözel bildiri)

D5. Uçar F., Yüce M., Babadağı Z., “ İki Farklı SSRI Kullanımına Yanıt Vermeyen  AAB olan Olguda Essitalopram” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 99, İstanbul, 2015. (poster sunumu)

D6. Say G.N., Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, M. Yüce. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidat Yanıtını Etkileyen Faktörler” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 44 (Sözlü sunum)

D7. Say G.N., K. Karabekiroğlu, M. Yüce, Z. Babadağı “Otizm ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Perinatal Özellikler: Vaka Kontrollü Bir Çalışma” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 66 (Poster sunumu)

D8. Bayrıl, F., S. Şahin, Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, “Uzun süre multipl tanılarla farklı grup psikotrop ajan kullanımı olan bir disosiyatif bozukluk olgusu: Çarpıcı bir ayırıcı tanı ve tedavi sorunsalı” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 83, Edirne, 2013. (poster sunumu)

D9. Şahin, S., Z.G. Yıldırım, Z. Babadağı, K. Karabekiroğlu, G.N. Say, “Konversiyon Bozukluğu Zemininde Gelişen Serotonin Geri Alım İnhibitörü Kullanımına Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu” 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 111-112, Edirne, 2013. (poster sunumu)

D10. Babadağı, Z., M. Çakır, M. Yüce, K. Karabekiroğlu, “Risperidona bağlı agranülositoz gelişen 16 yaşında bir olgu” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 54-55, Bolu, 2012. (poster sunumu)

D11. Babadağı Z., Usta M.B., K. Karabekiroğlu “Asperger Bozukluğunda Okul Reddi: 5 Olgu Serisi” Konya Otizm Günleri, 73, Konya 2013(poster sunumu)

D12. Yıldırım, Z., S. Şahin, K. Karabekiroğlu, M.N. Karakurt, A. Şenses, S. Baykal, D. Sapmaz, M. Yüce, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın “Çocuk ve ergenlerde cinsel istismarın psikiyatrik sonuçları: 590 olgunun sonuçları” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 101, Bolu, 2012. (poster sunumu)

D13. Bayrıl, F., S. Şahin, Z. Babadağı, M. Yüce “ Metilfenidat Tedavisine Bağlı Gelişen  Somatik ve Görsel Halüsinasyonlar”  17. Ergen Günleri 2012 Samsun (poster sunumu)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özeti basılan panel/konferans sunumları:

E.1. Babadağı Z., “Babanın Mizacı ve Ruh  Sağlığı ile okulöncesi çocuklarda Mizaç ve Ruh Sağlığı İlişkisi ” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan, İstanbul, 2015. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 22(Ek:1): 30-31 (panel sunumu)

E.2. Babadağı Z., “0-4 Yaş Döneminde Psikiyatrik Başvuruyu Belirleyen Psikososyal Faktörler” 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9- 12 Nisan, Konya, 2014. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21(Ek:1): 28-29 (panel sunumu)

E.3. Babadağı Z., “Patofizyolojik Teoriler Işığında DEHB ve Tik Boz Komorbiditesinin Rasyonel Tedavisinin Değerlendirilmesi” 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9- 13 Mayıs Çeşme, (panel sunumu)

E.4. Babadağı Z., “Bebek Ruh Sağlığında Babanın Önemi” 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9- 13 Mayıs Çeşme, (panel sunumu

F.Katıldığı Ulusal/Uluslarası Kongreler

F.1. 1. Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 28-30 Ekim 2011 / Gaziantep

F.2. 16. Ergen Günleri 17-19 Kasım 2011/ Trabzon

F.3. Otizm Nörogelişimsel Bozukluklarda Yeni Ufuklar 9-10 Mart 2012/ Ankara

F.4. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan, Bolu, 2012

F.5. 5. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi ve Uluslarası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 30 Ekim-3 Kasım 2013/ Antalya

F.6. Regional Conference of the Internal Society for Adolescent Psychiatry and Pscyhology 18. Ergen Günleri 21-24.11.2013

F.7. Konya Otizm Günleri 28-30.11.2013 Konya

F.8. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan, Konya, 2014

F.9. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,  İstanbul 2014

F.10. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 10-13 Mayıs 2017 Çeşme

 

 Zehra Babadağı Aydınlatma Metni.docx

Zehra Babadağı Kvkk Başvuru Formu.docx

WhatsApp WhatsApp