Uzm. Dr. Filiz Uçar

Uzm. Dr. Filiz UÇAR
flzbyrl@yahoo.com

Eğitim

Lisans 2004-2011 ankara üniversitesi tıp fakültesi
Uzmanlık 2012-2016 On dokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi
Tez: Kronik Tik Bozukluğu ve Tourette Sendromlu Çocuk ve Ergen Hastalarda Serum S100B, NSE, PAR-4 Protein Düzeylerinin ve Oksidatif Metabolizmanın İncelenmesi (TÜBİTAK        Desteklidir.)

Deneyim

Batman-Sason Devlet Hastanesi 2011-2012
ON Dokuz Mayıs Üni. Hastanesi 2012-2016
ÖZEL GİRESUN ADA HASTANESİ  2018-2021 


Sertifika ve Eğitimler

1. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2014-2019).

2. Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi (2021)

3. Oyun Terapisi Eğitimi  (2019)

4. Dikkat Testleri Eğitimi (2019)

5. Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri Kursu (16 Şubat 2015).

6. EMDR Eğitimi: Travma ve İlişkili Ruhsal Bozuklarda EMDR Uygulamaları Kursu ( 2014).

7. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Metodoloji Eğitimi (4-7 Mart 2015).

8. Akademik Gelişim Kursu ve Bilimsel Çalışma, Makale Yazımı ve Sunum Teknikleri Kursu (2012, 2013, 2015)

9. Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası- Sertificate for Use of Animals in Experimental Studies (Mayıs 2014).

10. How to Publish a Scientific Journal Article (Mayıs 2014).

Yayınlar

Kitap Bölümü

1. Comorbid Conditions in Child and Adolescent Patients Diagnosed with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, Murat Yüce, Filiz Uçar and Gökçenur Say, 2015, Chapter 5, Adhd New Directions in Diognosis and Treatment, Intech.

Makale

2. Çocukluk Çağı Obsesif Komplusif Bozuklukta Aripiprazol Güçlendirme Tedavisi: Üç Olgu Sunumu, Murat Yüce, Koray Karabekiroğlu, Gökçenur Say, Filiz Uçar, Sound of Clinical and Analitical Medicine, 2014.

3. The Combination of Agomelatine and Ritanserin Exerts a Synergistic Interaction in Passive Avoidance Task, F. İlkaya, M. Yüce, A.E. Ağrı, H. Güzel, H. Balcı, F. Uçar, Z. Babadağı, M. Müjdeci and E. Mutlu, Human & Experimental Toxicology, 2014.

4. Reboksetinin Pasif Sakınma Testinde Hafızayı İyileştirici Etkisi, M. Yüce, F. İlkaya, Koray M. Z. Karabekiroğlu, G.N. Say, Filiz Bayrıl, Mahmut Müjdeci, Arzu Erdal Ağrı, Hasan Güzel, Faruk Aydın, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi.

5. Associations Between Father Temperament, Character, Rearing, Psychopathology and Child Temperament in Children Aged 3–6 Years, Zehra Babadagi,  Koray M.Z. Karabekiroglu, Filiz Uçar, Gokce Nur Say, Murat Yuce, Zeynep Gulcin Yildirim, Psychiatric Quarterly , 2018

6. Influences of Fathers’ Temperament, Character, Rearing Practices and Psychopathology on Child Psychopathology, Zehra Babadagi, Koray M.Z.Karabekiroglu, Filiz Ucar,  Gokce Nur Say,  Murat Yuce, Zeynep Gulcin Yildirim,Mental Health Family Medicine, 2017

Bildiriler

7. Pregabalin Kötüye Kullanımı: Olgu Sunumu, F. Uçar, N. Kesim, K.M.Z. Karabekiroğlu, C. Çobanoğlu, M. Müjdeci, M. Yüce, 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir.

8. Konjenital Adrenal Hiperpiazi ve DEHB, OSB Komorbiditesi: Olgu Sunumu, C. Çobanoğlu, F. Uçar, M. Müjdeci, M. Yüce, E. Ürer, 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir.

9. Metilfenidat Kullanımı Sonrası Gelişen Görsel ve Taktil Halüsinasyonlar, F. Uçar, S. Şahin, M. Yüce, 17. Ergen Günleri, Aralık 2012.

10. Olfaktör Referans Sendromu: Olgu Sunumu, A. Duman Kurt, F. Uçar, G. N. Say, 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir.

11. IVF ile Oluşan Üçüz Gebelik Sonrası Meydana Gelen Kardeşlerin Tanıları Üzerinden DEHB ve OSB Komorbidite Tartışması, Filiz Uçar, M.D. Usta, M. Yüce, Konya Otizm Günleri, 2013.

Sözel Bildiri

12.  Tip 1 Diyabeti Mellitus Tanılı Hastalarda Davranışsal ve Psikolojik Değişiklikler, F. Uçar, Abdullah Bozkurt, K. Karabekiroğlu, Oğuz Cengiz Kara, 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 2014.

13.  Epilepsi Hastalarında Psikiyatrik Semptom Öngörüleri, 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Z. Babadağı, F. Uçar, M. Yüce, E. Tekin, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Türkiye Psikiyatri Derneği.

2. Türk Tabipler Birliği.

3. 17. Ergen Günleri Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi

Filiz Uçar Kvkk Başvuru Formu.docx

Filiz Uçar Aydınlatma Formu.docx

WhatsApp WhatsApp