Oyun Terapisi

Çocuklara özel bir terapi türü olan oyun terapisi 2  – 13  yaş arasındaki çocukların kendilerini ifade edebilmelerine, rahatlamalarına ve duygularını öğrenmelerine yardımcı olur ve sorunlarının çözülmesi için ciddi bir destek sağlar.

Oyun çocukların hayatının ana ve vaz geçilmez parçalarından birisidir. Oyun kendiliğinden, gönüllü ve herhangi bir amaca yönelik olmayan bir aktivitedir. Oyun dışarından ödüllendirmeye veya pekiştirmeye ihtiyaç duymaz.

Oyun terapisi çocuk ve oyun terapisi eğitimi almış terapist arasında, belli oyun materyalleri kullanılarak gerçekleştirilen, çocuğa kendisini ifade etmesi ve tanıması için güvenli bir ortam sağlayan, dinamik, kişiler arası bir ilişki olarak tanımlanmaktadır.

Terapide oyun, çocuğun yaşadıklarını, bunlara olan tepkilerini, duygularını, kendi isteklerini, ihtiyaçlarını ve kendisiyle ilgili algısını ifade ettiği sembolik bir dil sağlar. Oyunda olaylar çocuğun kontrolündedir ve bu kontrol hissi çocukların duygusal gelişimleri için çok önemlidir. Çocuklar oyun terapisi sırasında sembolik oyun ile kendilerini ifade ettiklerinin bilincinde olmadıkları için daha rahat davranırlar.


Oyun terapisi de diğer psikoterapiler gibi belli kurallar ve teknikler çerçevesinde yapılmalıdır. Oyun terapisini bir yetişkinle bir çocuk arasındaki herhangi bir oyundan farklı kılan da bu kurallar ve tekniklerdir. Oyun terapisi dinamik, davranışsal, destekleyici ve diğer teknikler içerebilir. Bireysel veya grup formatında uygulanabilir.

Genellikle bireysel oyun terapilerinde 12-20 seans arasında uygulamalar beklenmelidir, ancak tanıya, belirtilere ve diğer faktörlere göre bu sayı değişebilir. Oyun terapisi çocuğun yaşadığı pek çok duygusal ve davranışsal problem için çözüm sunabilir.

Özellikle kaygı, korku, aşırı çekingenlik, içe kapanıklık, saldırgan davranışlar, kardeş kıskançlığı, sosyal uyum sorunları, uyku, yemek ve tuvalet alışkanlığı sorunları, boşanma, evlat edinme, yas, kayıp ve travma süreci geçiren çocuklar için uygundur.

ancak otizm, hiperaktivite, zihinsel engellilik gibi durumlarda ana belirtilere etkili olmayabileceği, eşlik eden sorunlara fayda sağlanabileceği unutulmamalıdır. Sembolik oyun gelişmemiş olan bireylerde oyun terapisi, bu becerinin geliştiği bireylerle aynı işlevleri göremeyebilir.

WhatsApp WhatsApp