Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri

8 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması amacı ile hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ EĞİTİMİ (ÖGTE)

 

Envanter Amerika Birleşik Devletleri’nden, Donald D. Hammill ve Brian R. Bryant isimli akademisyenlerin öncülüğünde oluşturulmuş, çocuklarda ve ergenlerde içsel işlem bozukluklarının tanısında bir yöntem ön başlığı ile yayınlanarak, 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

 Envanterin Geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) olarak dilimize kazandırılan ölçeğin orijinal ismi Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI)’dır. Test 8 yaş – 0 ay  ile 17 yaş -11 ay yaş aralıklarında uygulanmaktadır. 1,5-2 saat kadar sürmektedir. 

 

Testin Amacı: 8 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması amacı ile hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

Testin kullanıldığı durumlar: Özel öğrenme güçlüğünü tanılamada kullanılır.

Ölçtüğü özellikler:

A-)Görsel öğrenme güçlüğü testi 1.Bölüm: alfabe, gün ve ayları yazma, 2.Bölüm: tahtaya bakarak yazma, 3.Bölüm: sözcük eşleştirme

B-)İşitsel öğrenme güçlüğü testi 1.Bölüm: duyduğu yazma, 2.Bölüm: kafiyeleme, 3.Bölüm: sözlü kelimelerle yazılı kelimeleri eşleştirme, 4.Bölüm: ilk ve son harflerini yazma, Kelimenin ilk iki harfini yazma, Kelimenin son iki harfini yazma, 5.Bölüm: dikte yazım: (yazdırma)

C-)Yazma öğrenme güçlüğü(disgrafi) testi

D-)Matematik öğrenme güçlüğü(diskalkuli) testi

 

WhatsApp WhatsApp