Wecshler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

 Wisc R testi dünyada en sık kullanılan ve güvenilir olan bir zeka testidir.

WISC – R zeka testi 1949 yılında David Wecsler tarafından geliştirilmiş 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Ülkemizde wechsler çocuklar için zeka ölçeği geliştirilmiş formu (WÇZÖ-R), Şavaşır ve Şahin tarafından 1995 yılında uyarlanmıştır.

Bu ölçek bilişsel yapının ölçümünde pek çok özelliği değerlendirmesi, açık, anlaşılır olması, geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olması sebebi ile yaygın olarak kullanılmaktadır. 10 temel ve 2 yedek olmak üzere toplam 12 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testlerden, sözel zeka bölümü (ZB), performans zeka bölümü (ZB) ve genel zeka bölümü olmak üzere üç puan türünden oluşmaktadır.
Testin uygulaması 1 – 1,5 saat kadar sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde uygulayıcı tarafından çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları cevaplaması istenir. İlk uygulamanın üstünden en az 1 yıl geçtikten sonra tekrar uygulanabilir.

Aynı yıl içinde birden fazla uygulanması önerilmez. Testin kullanıldığı durumlar: öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, algılama ve anlama güçlüğü, okula uyum sorunları, içe kapanıklık, sosyal kaygılar, okul fobisi, özgüven eksikliği, iletişim problemleri, sınav kaygısı, inatçılık, saldırganlık, karşıt olma/ karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları gibi yaşanan durumların çocukların zeka düzeyi ile ilişkili olup olmadığı yönünde zaman zaman bilgi verebilmektedir.

Testin Amacı: Bireyin zihinsel performansını belirlemektir. Her alt testi farklı bir yeteneği ölçmek amacı ile geliştirilmişitir.

Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: Sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği, işlemleme hızı.

Test Materyalleri: Yönerge, sorular ve normları içeren test elkitabı, soru ve yanıt formu, çeşitli resim kartları, küp bloklar. 

KAYNAKÇA

Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2015, 18 (35), 21-29. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/wechsler-cocuklar-icin-zeka-olcegi- gelistirilmis-formu-toad.pdf

Uluç, S., Öktem, F., Erden, G., Gençöz, T. ve Sezgin, N. (2011). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV: Klinik bağlamda zekânın değerlendirilmesinde Türkiye için yeni bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 49-57. https://toad.halileksi.net/olcek/wechsler-cocuklar-icin-zeka-olcegi-iv

WhatsApp WhatsApp