Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Doğumdan 72 aya kadar olan çocukların ince motor, dil-bilişsel, kaba motor, sosyal beceri, öz bakım alanlarında gelişimlerini değerlendiren bir testtir.

Işık Savaşır, Nilhan Sezgin ve Neşe Erol tarafından 0-6 yaş arası çocukları değerlendirmek için 1993 yılında geliştirilmiştir. Çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba, bakım veren ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır. Envanter  “Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşmuştur.

 

Testin Amacı: Envanter geniş tarama araştırmalarında gelişme geriliği riski taşıyan grupların saptanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Ölçtüğü Özellikler:  4 beceri alanı ve genel gelişim değerlendirmeyi amaçlar bunlar; ince motor, dil-bilişsel, kaba motor, sosyal beceri, öz bakımdır.

Test Materyalleri: Ankara Gelişim Tarama Envanteri Kitapçık, Ankara Gelişim Tarama Envanteri Kayıt Formu.

WhatsApp WhatsApp