Raven Standart Progresif Matrisler Testi

Raven Matrisler Testi genel yeteneğin yanında görsel- mekansal algılama, yargılama, zihinsel esneklik, soyut düşünme ve analitik düşünmeyi gibi özellikleri, yani akıcı zekayı ölçmektedir. Sağ hemisfer, pariyetal lob ve yaygın beyin alanlarının işlevselliğini değerlendirmeye duyarlıdır.

Raven Progresif Matrisleri (RPM), kültürden bağımsız bir test oluşturmak amacıyla doktor John Carlyle Raven tarafından ilk olarak 1936 yılında ABD donanmasındaki askerleri değerlendirmek amacı ile geliştirilmiştir.

RSPM’nin Türkiye için geçerlik, güvenirlik ve norm çalışmaları Karakaş (2006) tarafından Bilnot Bataryası araştırma ve geliştirme projesi çerçevesinde yürütülmüştür. Test A, Ab ve B setlerinden oluşmaktadır. Testin A, Ab bölümlerinin tamamı renkliyken, B bölümünün bir kısmı siyah-beyazdır. RPM, giderek karmaşıklaşan ‘şekil bilmeceleri’ serilerinden oluşur. Beş setten oluşmaktadır ve her sette diyagram şeklinde bulmacalar yer almaktadır.

Her bulmacada (soru) eksik bir şekil vardır ve testi alan bireyden bu eksik yapıyı verilen seçenekler arasından bulmaları istenir ( Bu sorular her seride iki boyutlu ve eş zamanlı olarak değişmektedirler ). Standart test beş sete ayrılmıştır ( A, B, C, D, E), her set 12 soru ve böylece test toplamda 60 soru içermektedir. İlk setteki ilk soru oldukça açıktır. Daha sonraki sorular ise giderek zorlaşmaktadır. Kişinin motor veya iletişim sorunları olup olmadığına bakmaksızın hem çocuklarda hem de yetişkinlerde işe yarar. Test ortalama 45 dakika sürmektedir.

 
 
Testin Amacı: Testi, genel yeteneğin yanında görsel- mekansal algılama, yargılama, zihinsel esneklik, soyut düşünme ve analitik düşünmeyi gibi özellikleri, yani akıcı zekayı ölçmektedir. Sağ hemisfer, pariyetal lob ve yaygın beyin alanlarının işlevselliğini değerlendirmeye duyarlıdır.
 
Test materyalleri : Test kitapçığı, cevap anahtarı, kayıt formu, danışan tarafından kullanılacak olan kalem ve silgi, uygulayıcı tarafından kullanılacak olan kalem ve saniye göstergeli saat bulunmaktadır.

WhatsApp WhatsApp