Stanford– Binet Zeka testi

2-16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel performansını ölçmek amacıyla kullanılan bir zeka testidir.

İlk Binet-Simon ölçeği 1905’te yayınlanmıştır. Üstün yetenekli ve zihinsel engel taşıyan çocukların saptanması için kullanılan bir zeka testidir. Stanford Binet, resmileşmiş ilk zeka testi olma özelliğini taşımaktadır. Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Stanford-Binet Zeka Testi 1916’dan bu yana dört kez revize edilmiştir.

Stanford Binet testinin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır. Testin 1937 yılında gözden geçirilen versiyonu Refia Şemin tarafından ele alınmış ve 1965 yılında İstanbul çocukları üzerinde çalışarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Şu anda Türkiye’de bu test uygulanmaktadır.

Test en küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır. Alanında uzman test uygulayıcısının teste katılım sağlayan çocuğa verdiği birtakım yönergeler izlenerek test tamamlanmaktadır. Testin uygulama süresi bireyin çalışma hızına göre değişmekle birlikte ortalama 60 dakika civarındadır.

Testin kullanıldığı durumlar:

Testin Amacı:bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Amaç bu değerlendirmenin yanında onları tüm yönleri ile ele alarak fiziksel,zihinsel,ruhsal ve sosyal yönlerini tanıyarak bu süreçle aileleri de dahil etmek,farkındalıklarını arttırmak ve bilinçlendirmektir.

Ölçtüğü Özellikler:  Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, resimdeki saçmalılar, cümledeki saçmal

İlk Binet-Simon ölçeği 1905’te yayınlanmıştır. Üstün yetenekli ve zihinsel engel taşıyan çocukların saptanması için kullanılan bir zeka testidir. Stanford Binet, resmileşmiş ilk zeka testi olma özelliğini taşımaktadır. Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Stanford-Binet Zeka Testi 1916’dan bu yana dört kez revize edilmiştir.

Stanford Binet testinin son revizyonu 1985 yılında yapılmıştır. Testin 1937 yılında gözden geçirilen versiyonu Refia Şemin tarafından ele alınmış ve 1965 yılında İstanbul çocukları üzerinde çalışarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Şu anda Türkiye’de bu test uygulanmaktadır.

Test en küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır. Alanında uzman test uygulayıcısının teste katılım sağlayan çocuğa verdiği birtakım yönergeler izlenerek test tamamlanmaktadır. Testin uygulama süresi bireyin çalışma hızına göre değişmekle birlikte ortalama 60 dakika civarındadır.

Testin kullanıldığı durumlar:

Testin Amacı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Amaç bu değerlendirmenin yanında onları tüm yönleri ile ele alarak fiziksel,zihinsel,ruhsal ve sosyal yönlerini tanıyarak bu süreçle aileleri de dahil etmek,farkındalıklarını arttırmak ve bilinçlendirmektir.

Ölçtüğü Özellikler:  Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, resimdeki saçmalılar, cümledeki saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, niceliksel akıl yürütme, niceliksel sayı dizileri, kısa süreli cümle belleği, kısa süreli sayı belleği. kısa süreli nesne belleği ölçer.

Test Materyalleri: Kırmızı ceketli çocuk, resim tanımlama kitapçığı, nesne tanımlama kitapçığı, şekil tahtası, 12 adet mavi büyük küp, 16 adet mavi küçük küp, 16 adet mavi silindir, 16 adet mavi küre, 1 adet kısa çubuk, adet uzun çubuk, stanford binet çantası zeka testi materyalinin yanında oyuncaklar – protokol kağıdı ve uygulama kitapçığı

 

 

ıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, niceliksel akıl yürütme, niceliksel sayı dizileri, kısa süreli cümle belleği, kısa süreli sayı belleği. kısa süreli nesne belleği ölçer.

Test Materyalleri: Kırmızı ceketli çocuk, resim tanımlama kitapçığı, nesne tanımlama kitapçığı, şekil tahtası, 12 adet mavi büyük küp, 16 adet mavi küçük küp, 16 adet mavi silindir, 16 adet mavi küre, 1 adet kısa çubuk, adet uzun çubuk, stanford binet çantası zeka testi materyalinin yanında oyuncaklar – protokol kağıdı ve uygulama kitapçığı

 

 

WhatsApp WhatsApp