Stroop Renk Sözcük İnterferans Testi

Nöropsikolojik testlerden biri olan Stroop Testi, otomatik tepkilerin ve düşünülmüş tepkilerin hızının farklı olduğunu gösteren, bireyin dikkati yönetebilme becerisini ölçen bir testtir. ‘‘Stroop Etkisi’ni yansıtan Stroop görevi ve ilgili testler, literatürde, dikkat ölçümlerinin “altın standardı” olarak kabul edilmektedir.’’(Karakaş ve ark, 1999).

Stroop testi, John Ridley Stroop tarafından 1935 yılında geliştirilmiştir. Ülkemizde ise standadizasyon çalışmaları 2002 yılında yapılmış olup TBAG formu 6-11 yaş grubunda ketleme (bozucu etki) ve dikkat gelişimini değerlendirmek amacı ile kullanılmaktadır.
Nöropsikolojik bir testtir. Testin değerlendirilmesinde yaş\sınıf ve cinsiyet değişkenlerinin etkisi göz önünde bulundurulmaktadır. Testin uygulama süresi toplamda 10 dakikadır.

Testin Amacı: Stroop Testi, bireyin bilişsel kontrolünü ve dikkati yönlendirme işlevlerini ölçmeye yarayan psikolojik testlerdendir. Test, dikkat temelinde seçici dikkati inceler. Test seçici dikkat, okuma ve renk söyleme şeklinde üç temel süreci kapsamaktadır. Test otomatik tepkilerin ve düşünülmüş tepkilerin hızının farklı olduğunu göstererek bireyin dikkatini yönetebilme becerisini ölçmeyi amaçlar.


Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: Odaklanmış dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işleme hızı
Test Materyalleri: Renk isimleri, renkli şekiller ve karışık renksiz kelimelerin bulunduğu 5
karttan oluşur.

Stroop Testi Nasıl Uygulanır?
Stroop testi, üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda siyah renkte yazılmış kelimeler (örneğin ‘mavi’), ikinci kısımda renkler ve son kısımda farklı renklerde yazılmış kelimeler (örneğin kırmızı mürekkeple yazılmış mavi kelimesi) bulunur.

Katılımcı sırasıyla bu üç kısımdaki görevleri yerine getirmesi beklenir. Testin toplam uygulama süresi 10 dakikadır. Her bir kısım için verilen sürede doğru bir şekilde ilk başta kelimeleri okumalı, sonraki kısımda renkleri söylemeli ve son kısımda kelimenin yazıldığı rengi söylemelidir.

Stroop Testi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Çocuklarda özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranım bozukluğu (DB), karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KGB) grupların yönetici işlevleri değerlendirmede ve özgül öğrenme güçlüğü ve çocukluk çağı başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanılı bireylerde sıkça kullanılanılmaktadır.


Testin Amacı: Test seçici dikkat, okuma ve renk söyleme şeklinde üç temel süreci kapsamaktadır. Test otomatik tepkilerin ve düşünülmüş tepkilerin hızının farklı olduğunu göstererek bireyin dikkatini yönetebilme becerisini ölçmeyi amaçlar.


Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: Odaklanmış dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işleme hızı
Test Materyalleri: Renk isimleri, renkli şekiller ve karışık renksiz kelimelerin bulunduğu 5
karttan oluşur.

KAYNAKÇA
Kılıç, B., Koçkar, A., Irak, M., Şener, Ş. ve Karakaş, S. (2002). Stroop Testi TBAG
Formunun 6-11 Yaş Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi, 9(2), 86-99.

Baykal, S., Karabekiroğlu, K., Şenses, A., Karakurt, M. N., Çalık, T. ve Yüce, M. (2014).
Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik
ve Nöropsikolojik Özelliklerin İncelenmesi.
http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/425/buyuk/334-343%20kadar.pdf

Stroop Renk Sözcük İnterferans Testi
Stroop Renk Sözcük İnterferans Testi
WhatsApp WhatsApp