Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi

Ülkemizde araştırmalarda ve kliniklerde Türkçe konuşan çocukların alıcı dil kelime bilgilerini değerlendirebilmek adına oluşturulmuş bir testtir.

Ülkemizde araştırmalarda ve kliniklerde Türkçe konuşan çocukların alıcı dil kelime bilgilerini değerlendirebilmek adına bir araca ihtiyaç duyulması sonucunda 1998 yılında test için çalışmalar başlamıştır. 2-15 yaş aralığında Türkçe dilini esas alan özgün, güvenilir ve geçerli bir alıcı dil kelime testi geliştirip, normlarını Türkiye temsili örneklemden almıştır.

Uygulama süresi yaşa göre farlılık göstermekle birlikte her bir alt test için ortalama 20-25 dakikadır. Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: Test 2 ayrı formdan oluşmaktadır. İlk form çocukların sözcük dağarcığı gelişimini eylemler, kavramlar, evdeki nesneler, vücudun bölümleri, bitkiler, hayvanlar, yiyecek- meyveler ve sebzeler, duygular gibi semantik kategorilerle ölçmeye hedeflerken ikinci form ise çocukların sözcük kullanımını değerlendirmektedir. TİFALDİ alıcı dil alt testi 104, ifade edici alt testi 80 hedef sözcük içermektedir.

Kullanım Amacı: ana dili Türkçe olan çocukların, sözcük kazanımı ve kullanımın değerlendirmek amacıyla kullanılır.

WhatsApp WhatsApp