Wisconsin Kart Eşleme Testi

Nöropsikoloji yazınına bir problem çözme ve karar verme testi olarak giren Wisconsin Kart Eşleme Testi yazında bir yönetici işlev testi olarak kabul edilmektedir.

Wisconsin Kart Eşleme Testi (WCST testi) Nedir?

Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) sık sık dikkat, azim, WM, soyut düşünme, CF ve set kayması gibi üst düzey bilişsel süreçleri ölçmek için kullanılan bir nöropsikolojik testtir. Özellikle klinik alanlarda, bireyin yanlış davranışta ısrar etmesine atıfta bulunan perseveratif davranışları ölçmek için kullanılır. Ayrıca kategori değiştirebilmek için entelektüel esnekliğin ve kavram oluşturma becerisinin yüksek olması gerekir.

Wisconsin Kart Eşleme Testi Neyi Ölçer?

Nöropsikolojik bir test olan Wisconsin Kart Eşleme Testi bireyin dikkatini, yönetici işlev becerisi, çalışma belleği, mental esneklik, kavramsallaştırma becerisi, soyut düşünme becerilerini ölçer.

Wisconsin Kart Eşleme Testi Nasıl Yapılır?

WCST, her birinde dört uyaran kartı ve 64 yanıt kartı bulunan iki kart paketinden oluşur. Her kart 7×7 cm ölçülerinde olup, farklı renk ve sayılarda çeşitli geometrik şekiller bulunmaktadır. Katılımcıların kendilerine verilen geri bildirim (doğru veya yanlış) üzerinden dört uyaran kartından birine sahip her bir yanıt kartını bir kurala göre doğru bir şekilde sıralamaları beklenir.

Bu çalışmada WCST'nin çeşitli versiyonları arasından Heaton tarafından geliştirilen 128 kartlı versiyonu kullanılmıştır. Test bireysel olarak uygulanmış ve 12 puan elde edilmiştir (Heaton, Chelune, Talley, Kay ve Curtiss, 1993).

Test, Berg tarafından 1948 yılında geliştirilmiş olup Heaton tarafından 1991 yılında son şekli verilmiş ve 1993 yılında Heaton ve diğerleri ile geliştirilmiş ve genişletilmiş yeni el kitabında yayınlanmıştır. Bir problem çözme, karar verme, akıl yürütme ve soyutlamayı değerlendirmede kullanılan nörolojik bir testtir. Testin yaklaşık uygulama süresi 20 dakikadır.

Wisconsin Kart Eşleme Testi Kimlere Uygulanır?

Genellikle 5-12 yaş grubu çocukların becerilerini ölçmek için uygulanan Wisconsin Kart Eşleme Testi her yaş grubunda yer alan bireyler için uygulanabilir.

Wisconsin Kart Eşleme Testinin Kullanıldığı Durumlar

  • Öğrenme güçlüğü
  • Dikkat Eksikliği
  • Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Obsesif-Kompülsif Bozukluklar
  • Sosyal fobi
WhatsApp WhatsApp