Asperger Sendromu

Otizm Spektrum Bozukluklarından birisi olan Asperger Bozukluğu (AB) dil gelişiminde ve bilişsel gelişimde klinik açıdan belirgin bir gecikme olmaksızın, sosyal etkileşimde bozukluk ve sınırlı ilgi alanı ve davranış örüntüsü ile karakterize bir bozukluktur.

Asperger, 1944 yılında yazdığı makalesinde “otistik psikopati” olarak adlandırdığı tablonun özelliklerini detaylı olarak tarif etmiştir. Bu çocukların sosyal alanda gelişimlerinin yeterli olmadığını, arkadaş ilişkisi geliştirmekte güçlük yaşadıklarını ve yaşıtları tarafından dışlandıklarını bildirmiştir.

Sözel ve sözel olmayan iletişimde, özellikle de karşılıklı konuşmada sorun olduğunu, bilgiçce ve detaylı konuşmanın, prozodi ve tonlamadaki bozuklukların görüldüğünü belirtmiştir. Bu çocukların kelime hazneleri ve gramerleri nispeten iyi olmasına rağmen, karşılıklı konuşma sırasında konuşmalarının tuhaf olduğu dikkat çekmektedir.

Asperger ayrıca, bu çocukların duygularını kontrol etmedeki güçlüklerinden ve empati becerilerindeki yetersizlikten bahsetmiştir. Vakitlerinin büyük çoğunluğunu sınırlı ilgi alanındaki uğraşları alır. Bazı çocukların dikkati verme ve öğrenme güçlükleri olabilir. İşlerini düzenleme ve kendilerini idare etme konusunda sıklıkla yardıma ihtiyaç duyarlar.

Motor koordinasyon ve yürümede beceriksizlik olabileceğini, bazılarının belirli seslere, kokulara, kokulara hassasiyet gösterdiğini bildirmiştir. Asperger, klinik özelliklerin bazı çocuklarda 2-3 yaşlarında ortaya çıktığını, bazılarında ise daha sonraki yıllarda belirginleştiğini belirtmiştir.

Bu çocukların ebevynleri özellikle babaları benzer özellikler gösterebilir. Asperger, bozukluğun psikolojik veya çevresel faktörlerden çok, genetik ve nörolojik faktörlere bağlı olduğunu, yaşam boyu devam eden bir kişilik çeşidi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, bazı çocukların iş sahibi olmalarını ve yakın ilişkiler kurmalarını sağlayabilecek özel yeteneklerinin olduğunu bildirmiştir. DSM IV TRde ayrı bir tanı kategorisinde bulunan Asperger Sendromu, DSM V ile ortadan kalkmıştır.

WhatsApp WhatsApp