Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi

Bu test dikkat ve kısa süreli belleği görsel, işitsel, sözlü ve yazılı tepkilerle kapsamlı olarak ölçen ve değerlendiren nöropsikolojik bir testtir.

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU (GİSD-B)

Görsel işitsel sayı dizileri testi Koppitz tarafından 1977’de geliştirilmiştir. Ülkemizde ise Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B; Auditory Verbal Digit Span Test- Form Karakaş ve Yalın (1993) tarafından geliştirilmiş.

Dikkat ve kısa süreli belleği görsel, işitsel, sözlü ve yazılı tepkilerle kapsamlı olarak ölçen ve değerlendiren nöropsikolojik bir testtir. Bu test prefrontal korteks ve hipokampus isimli beyin bölgelerinin işlevlerine duyarlıdır. Özellikle 5-12 yaş grubu olmak üzere her yaş grubuna uygulanabilir. Testin uygulama süresi yaklaşık olarak 20 dakikadır.

Testin kullanıldığı durumlar:Öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bellek işlevlerini ölçmede aynı zamanda travmatik beyin zedelenmelerinde

Testin Amacı: : İşitsel Sunum-Sözel Tepki, İşitsel Sunum-Yazılı Tepki, Görsel Sunum-SözelTepki, Görsel Sunum-Yazılı Tepki olmak üzere dört alt testin farklı bileşimlerinden oluşan altı birleşik puanı ve toplam puanı hesaplayarak çocuğun dikkat, kısa süreli bellek ve dizileme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: Kısıtlı sistemler, dikkat, kısa-süreli bellek

Test Materyalleri: 4 kitapçık, 2 kart, kağıt, kronometre, kurşunkalem ve silgiden oluşmaktadır.

WhatsApp WhatsApp