CAS Testi

5-17 yaş grubunda yer alan çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir.

CAS (Cognitive Assessment System) BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

5-17 yaş grubunda yer alan çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır.

İki forma sahip olup 5-17 ve 8-17 yaş olmak üzere ayrılmıştır. Okula başlama yaşı gelmiş çocuklara uygulanabilecek ölçekler içerisinde en kapsamlı sonuç veren testtir. Test Bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre insanın Bilişsel aktiviteleri 4 parçadan oluşmaktadır.

Testin kullanıldığı durumlar: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi ve başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi uygulanabilir ve kullanılabilir.

Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: CAS Planlama Ölçeği ile; Stratejilerin oluşturulması, planların uygulanması, sonuçların tahmini, dürtü kontrolü, faaliyetin organizasyonu, yeni karşılaşılmış bir durum karşısında planlı tepkide bulunma, kendini kontrol etme, kendini değerlendirme, kendini gözleme, strateji kullanma, geribildirimde bulunma

cas dikkat ölçeği ile; konsantrasyon, temel noktaya odaklanma, önemli bilgiye odaklanma, ilginin dağılmasını engelleme, seçici dikkat, dikkatin uzun süre devam ettirilmesi, çabanın sürdürülmesi cas eşzamanlı bilişsel işlemler ölçeği:, ile kelimelerden bir fikir bütünlüğü oluşturma, parçalardan bir bütün oluşturma ya da onları gruplama, aynı anda birden fazla şeyi görme, kelimeler arasındaki ilişkileri anlama, vurgunun anlaşılması, kavramları ve sözel ilişkileri anlama, uzamsal bilgi ile işlem yapma gibi bilişsel özellikler ölçülmektedir.

Kullanım Amacı: Üstün zekalıların tespiti, öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin değerlendirilmesi, zihinsel engeli olan çocukların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olan çocukların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olan çocukların belirlenmesi amaçlanır.

 

KAYNAKÇA:

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43875.pdf

 

 

 

 


 

 

WhatsApp WhatsApp