İz Sürme Testi

İz Sürme testi çalışma belleği, karmaşık dikkat, planlama ve set değiştirme gibi yönetici işlevleri ölçer.

İz Sürme Testi (İST) ilk kez Amerika Birleşik Devletler Ordusu’nda görevli psikologlar tarafından geliştirilmiş olup (Reitan 1955), dünyada yaygın olarak kullanılan nöropsikolojik testlerden birisidir. İST, A ve B olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Bir yönetici işlev testi olan İST’nin A bölümü görsel tarama yeteneğine dayalı işlemleme hızını, B bölümü ise uyarıcı setleri arasında kurulumu değiştirebilme ve ardışıklığı takip edebilmeyi değerlendirir. 8-79 yaş aralığında ölçer. (Reitan 1958, Crowe 1998). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıranlar: Banu Cangöz, Ebru Karakoç ve Kaynak Selekler (2007); Nevin Türkeş, Handan Can, Murat Kurt ve Banu Elmastaş Dikeç (2015)]. Testin uygulama süresi toplamda 10-20 dakikadır. Testin uygulanacağı  bireylerin okumayı bilmese de alfabeyi sıralayabilmesi ve en az 25’e kadar sayabilmesi gerekmektedir.

 

Testin kullanıldığı durumlar: Beyin hasarını ve genelde merkezi sinir sisteminin hasarlarını değerlendirme ve tanılamada, frontal lobun işlevsel bozukluklarında, demanstaki ilerleyici bilişsel yıkımı izlemede, duygusal bozukluğu olanlarda yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda testin B bölümü yürütücü işlevler olarak kabul edilen karmaşık dikkat, planlama, set değiştirme ve tepki ketlemesinin ölçülmesinde de yaygın olarak kullanılanılmaktadır. (Lezak, 1995).

Testin Amacı: görsel-motor tarama, psikomotor hız, planlama, sayısal bilgi, soyut düşünme, uyarıcının fiziksel özellikleri tarafından yaratılan tepki eğiliminin ketlenmesi, kurulum değiştirme ve engellenmeye karşı toleransı ölçmeyi amaçlar.

Ölçtüğü Bilişsel Özellikler: Çalışma belleği, karmaşık dikkat, planlama ve set değiştirme gibi yönetici işlevleri ölçer.

Test Materyalleri: A ve B test formları

WhatsApp WhatsApp