Denver-2 Gelişim Tarama Testi

0-6 yaş arasında yer alan bebeklere ve çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50'den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur. 1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur.

Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır. 0-6 yaş arasında yer alan bebeklere ve çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir.

Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenirliği olan bir testtir. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

Anne, baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır. Anne ve babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Test 15 ile 20 dakika kadar sürmektedir. 

Testin Amacı: Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların herhangi birinde veya birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen gelişimsel problemleri, gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak amacı ile uygulanmaktadır.

Aynı zamanda sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir: 1. Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması, 2. Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi, 3. Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ölçtüğü özellikler: çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir.

Testin kullanıldığı durumlar: 1.Çocuğun zihin, beden ve duygusal gelişiminin yaşına uygun olup olmadığına şüphelenilen durumlarda, 2.Konuşmada gecikme varsa, 3.Algılamakta güçlük çekiyorsa, 4.Davranış bozukluğu varsa, 5.Dikkat eksikliği olduğu düşünülüyorsa, 6.Yaşına uygun olan becerileri gerçekleştirmekte güçlük çekiyorsa, 7.Yürümesi gecikmişse, 8.Öğrenme güçlüğü varsa, 9.Söyleneni yapmakta, komutları algılama ve/veya uygulamada güçlük çekiyorsa, 10.Yaşıtlarıyla ilişkisinde uyum güçlüğü yaşıyorsa, 11.Özgüven eksikliği varsa, 12.Fiziksel gelişimi yaşıtlarından geriyse kullanılır.

 

- Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde)tanı koymak,

- Riskli gebelik geçiren anne adaylarının (madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği) bebeklerinde,

- Sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip için,

-Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda,

- Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda,

- Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa,

- Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyor ise,

- Yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa

WhatsApp WhatsApp