Psikolojik Testler

Psikolojide ölçekler, kişilerde belirli bir özelliğin var olup olmadığını ve ne ölçüde var olduğunu değerlendirme amacıyla kullanılır.

Ölçekler bireyin kendini ifadesine dayalı olarak ölçüm yapan bir veri toplama yoludur. Testler ise ölçeklerde olduğu gibi bireylerin beyanına dayalı değildir, ölçülmek istenen özelliği belirlemek için hazırlanmış, uzman tarafından uygulanan ve yorumlanabilen ölçüm araçlarıdır.

Test ve ölçekler uzun yıllardır hem ülkemizde hem de yurtdışında bireylerde farkındalık yaratmak amacıyla kullanılır. Testler ve ölçekler tek başına kişiye tanı koydurmazken, farkındalığın artmasına katkı sağladığı gibi psikolog için de kişiyle ilgili ipucu oluşturur. Bu testler bir psikolog tarafından uygulandığı takdirde, testin sonucu yorumlanabilir ve tanıya yönelik belirteç olabilir. Sitemizde yer alan testler bilimsel dayanağı olan testler. Her biri pek çok kişi tarafından denenmiş ve gerekli tıbbi onayları alınmıştır.

WhatsApp WhatsApp