Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, terapistin oyunu kullanarak danışanın kendi dünyasını yönetmesi ve deneyimlerini daha iyi işlemesi için danışana yardımcı olma sürecidir. Oyun terapisi duygusal ve davranışsal zorluklara karşı en etkili araç olarak kullanılan terapi yntemidir. Çocukların dili kullanma sınırlılıklarına çözüm olarak geliştirilen bu yöntem çocukların sağaltımı için vazgeçilmez bir terapi türüdür.

WhatsApp WhatsApp